top of page

Reiki en kanker 

Reiki en kankeronderzoek
Ervaringen van Reikikring (snel naar..)


Als je op zoek bent naar anekdotisch bewijs van de voordelen van Reiki voor kanker, dan vind je er een overvloed aan. Misschien kent u iemand in uw familie of uitgebreide kring die baat heeft gehad bij Reiki-sessies. Of, als je een Reiki-beoefenaar bent, heb je ongetwijfeld veel succesverhalen over de voordelen van Reiki. Maar er zijn ook wetenschappelijke studies en statistieken die helpen om de kracht van Reiki onder de aandacht te brengen. Onderzoek naar Reiki voor oncologiepatiënten staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling en het onderwerp houdt onderzoekers al minstens 25 jaar bezig. De afgelopen jaren zijn er steeds meer onderzoeken verschenen.

Reiki-kankeronderzoek door de jaren heen
Een van de eerste gepubliceerde onderzoeken was een  studie uit 1997  in de "Cancer Prevention and Control Discussion Paper Series". Er werd gekeken naar de haalbaarheid van Reiki voor het beheersen van pijn veroorzaakt door kanker en andere problemen.

Bij de pilotstudie waren 20 vrijwilligers betrokken, die allemaal een "zeer significante" pijnvermindering vertoonden na hun Reiki-behandelingen. Als u een professionele Reiki-beoefenaar bent, kan dit bevestigen wat u weet dat waar is uit uw ervaringen met uw eigen cliënten in uw praktijk.

Reiki voor kankerpatiënten vermindert pijn
Een  artikel uit 2003,  gepubliceerd in het "Journal of Pain and Symptom Management", vergeleek de effecten van rust met de effecten van Reiki voor het verminderen van pijn en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Reiki won.

In totaal werden 24 kankerpatiënten in een gevorderd stadium willekeurig toegewezen aan:

Een standaard opioïde plus rust
Een standaard opioïde plus Reiki
Degenen die de Reiki ontvingen rapporteerden een significante vermindering van pijn en verbeterde kwaliteit van leven in vergelijking met degenen die alleen rust kregen.

Reiki voor oncologiepatiënten vermindert angst en pijn
In een  artikel uit 2011  in het "American Journal of Hospice and Palliative Medicine (R)" werd gekeken naar de rol van Reiki voor oncologiepatiënten op het gebied van pijn, angst en algeheel welzijn. Bij de drie jaar durende studie waren 118 kankerpatiënten betrokken die ten minste één Reiki-sessie hadden ondergaan en een subgroep van 22 deelnemers die de volledige reeks van vier sessies hadden ondergaan.

Uit de studie bleek dat Reiki-sessies nuttig waren voor het verbeteren van:

Welzijn
Ontspanning
Pijnstilling
Kwaliteit van slapen
Angst niveaus


Deelnemers die alle vier Reiki-sessies voor kankerbehandelingen ontvingen, vertoonden de meest significante vermindering van pijn en angst, wat het idee ondersteunt dat Reiki cumulatieve effecten heeft wanneer een reeks behandelingen wordt ontvangen.

Onderzoekers hier concludeerden: "Het aanbieden van Reiki-therapie in ziekenhuizen zou kunnen beantwoorden aan de fysieke en emotionele behoeften van patiënten."

Reiki voor borstkanker verbeterd met een positieve mindset
Een  studie uit 2017,  gepubliceerd in "Anticancer Research", onderzocht de effecten van een positieve mindset op borstkankerpatiënten die Reiki ontvingen als aanvullende therapeutische interventie. Het wilde specifiek bepalen of een positieve mindset voor het omgaan met kanker enig effect had op de resultaten van Reiki-behandelingen voor pre-operatieve kankerpatiënten. Dat deed het.

Patiënten die meer vertrouwen hadden in een positieve uitkomst, vertoonden een krachtiger effect van de Reiki-behandeling op hun angstniveaus en hun algehele stemming.

Naast het benadrukken van de positieve effecten van Reiki op kanker, onderstreepte deze studie het belang van een positieve mindset voor het omgaan met aan kanker gerelateerde stressoren.

Boekbeoordeling
Een  literatuuronderzoek uit 2014  wilde kijken naar de effecten van Reiki op angst en pijn, en onderzoekers konden slechts zeven onderzoeken vinden die aan hun criteria voldeden.

In vier artikelen werd gekeken naar Reiki voor kankerpatiënten.
Men bestudeerde Reiki voor postoperatieve patiënten.
Twee onderzochten Reiki voor oudere volwassenen.
Hoewel de steekproefomvang klein was, staat het belang van de conclusie voorop. De auteurs vermoedden dat Reiki nuttig zou kunnen zijn bij pijn en angst.

Bijna alle afsluitende verklaringen in de studies waarin reiki voor kanker werd onderzocht, vermeldden hetzelfde: er is behoefte aan meer onderzoek. Terwijl wetenschappers de dwingende behoefte aan meer studies voelen, hoeven kankerpatiënten niet te wachten. Ze kunnen Reiki zelf uitproberen om direct de vruchten te plukken.

Ervaringen van Reikikring

Wij hebben al meerdere mensen met diverse soorten kanker behandeld.

Voor ons is duidelijk dat bovenstaande klopt, echter durven wij nog verder te gaan.

Er bestaan voor ons slechts 2 soorten kanker namelijk, lichaamseigen (DNA, genetisch, erfelijk) of extern veroorzaakte kanker.

Lichaamseigen kanker is heel moeilijk te behandelen en meestal zelfs niet omdat de cellen tot het lichaam behoren. Wanneer we de kanker zelf gaan voeden maken we het mogelijk alleen maar erger.

Wat wél kan is dan zorgen dat de persoon minder pijn, angst, moeheid, misselijkheid ervaart en een beter algemeen welzijn heeft.

Extern veroorzaakt is bijna altijd goed rechtstreeks op de kanker te behandelen.

Belangrijk is natuurlijk eerst alles in balans en vol energie te krijgen waardoor het lichaam zelf ook veel beter in staat is de kanker te bestrijden. 

Hoe werkt dit alles in de praktijk?

Het maakt niet uit wanneer u begint met Reiki. Dus ook als u al gestart bent met behandelingen zoals chemokuren en bestralingen. Het liefst hiervoor natuurlijk, maar in elke fase kunnen wij wat betekenen.

1. U boekt eerst een "Gratis Advies consult" om uw situatie en wat u al weet te bespreken.

2. Als u er voor gaat boekt u de eerste "Reiki Uitgebreid" behandeling. Bij het eerste consult weten we meestal nog niet of het lichaamseigen of extern veroorzaakt is tenzij uit onderzoeken dit al gebleken is.

Wij doen daarom eerst een check-up, lokaliseren het probleem, verwijderen de negatieve energie en geven er een paar seconden reiki op.

3. Na een week controleren wij dan of het effect heeft gehad. Hierna kunnen wij ook een inschatting maken van wat er nodig is, dus welke behandelingen en hoeveel. Ook kunnen wij samen met uw oncoloog een behandelplan bespreken.

4. Wanneer er een positief effect is kan de behandeling starten, zo niet dan verwijzen wij u (terug) naar de oncoloog. Er zijn dan andere maatregelen nodig.

Ervaringen van Reikikring met kanker
bottom of page