Over ons

Wij zijn een collectief van toegewijde en ervaren beoefenaars van holistische en energetische geneeskunde met als basis de traditionele Reiki (Tera Mai) en houden ervan om cliënten in staat te stellen hun lichaam en geest te begrijpen en de kracht van de helende kunsten te ontdekken.

Als Reiki masters en therapeuten met individuele aanvullende technieken vinden wij het fijn om de kloof tussen de westerse geneeskunde en de 'alternatieven' te overbruggen en tegelijkertijd een veilige en zorgzame omgeving voor genezing en welzijn te bieden. Wij willen Reiki voor iedereen bereikbaar maken en zijn al actief in Drechtsteden, Ridderkerk en Hoogvliet-Rotterdam.

Privacy (AVG)

Om je als cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft Reiki Kring persoonlijke gegevens van je nodig. De bescherming van je privacy is daarbij vanzelfsprekend en geregeld volgens de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Onze website en email is https beveiligd en de gegevens die wij bewaren zolang u cliënt bij ons bent zijn uw naam e-mailadres, e-mails en eventueel telefoonnummer.  Wij registreren en bewaren verder geen gegevens over de behandeling(en) en/of klacht(en) die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij delen uw gegevens met niemand anders, ook niet voor eigen marketingsdoeleinden tenzij u hier per email nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt ten alle tijden vragen om uw gegevens te wissen waar wij dan ook direct gehoor aan geven.

reiki_rond.gif

Reiki-kring

wellness academy kwaliteitslabel.png
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Messenger reikikring

Lid van Klachtenportaal Zorg onder nummer 12822 Ministerie van VWZ erkend.

©2019 door Reiki-kring.